Usługi prawne

– doradztwo w sprawach związanych z działalnością gospodarczą,
– kompleksowe zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek,
– obsługa prawna w zakresie bieżących obowiązków KRS,
– sporządzanie wniosków o dotacje unijne,
– windykacja należności,
– sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
– etc.

Możliwy dojazd do klienta.