Usługi

Usługi księgowe

 • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie pełnego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie innych ewidencji podatkowych (ryczałty, karta podatkowa etc.),
 • etc.
kochaniecki_services_1
kochaniecki_services_2

Usługi prawne

 • doradztwo w sprawach związanych z działalnością gospodarczą,
 • kompleksowe zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek,
 • obsługa prawna w zakresie bieżących obowiązków KRS,
 • windykacja należności,
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • etc.

Usługi podatkowe

 • konsultacje w zakresie aktualnych przepisów podatkowych,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej,
 • odzyskiwanie zapłaconego za granicą podatku VAT (VAT-REF),
 • reprezentacja przed organami skarbowymi w toku postępowania kontrolnego lub podatkowego oraz w procedurze odwoławczej,
 • wypełnianie wszelkich deklaracji podatkowych,
 • etc.
kochaniecki_services_3